Herborg by og sogn, Ringkøbing-Skjern kommune

Forsiden af genforeningsstenen i Herborg, Ringkøbing-Skjern kommune Genforeningsstenen står på Genforeningsvej - overfor den tidligere stationsbygning i Herborg by, 6920 Videbæk.
GPS-koordinater (link): 56.065134 8.594798 Bagside af genforeningsstenen i Herborg, Ringkøbing-Skjern kommune Bagsiden af genforeningsstenen.
Afsløringen af genforeningsstenen i Herborg fandt sted den 15. juni 1922. Folketingsmand, redaktør A. Lebeck, Haderslev foretog afsløringen. Desuden blev der talt af sognepræsten, Paul Birger Eller.

I en bue øverst med årstallene inde i buen står der:
Sønderjylland
1864 - 1920
Derunder fortsættes med Bjørnstjerne Bjørnsons vers i Norges nationalsang:
Alt, hvad Fædrene har kæmpet,
Mødrene har grædt,
har den Herre stille læmpet,
saa vi vandt vor Ret
På bagsiden er teksten:
Rejst af Beboerne i Herborg og Omegn
Aar 1921
Den store 7 tons tunge sten er skænket af Amalius Sørensen, Sandberg, Vester Herborg, på hvis mark den blev fundet. I foråret 1921 blev stenen transporteret ad den 2 km lange vej på blokvogn. Afsløringen måtte imidlertid udsættes til året efter, da DSB's tilladelse til opstillingen tog længere tid en beregnet. Dette forhold er nok forklaringen på, at årstallet 1921 er indhugget på bagsiden af stenen.

Poul Erik Strømø fortæller om bl.a. denne genforeningssten i en TV-udsendelse den 20. juli 2020 i TV Vestjylland.
Afsløringsfesten og festen med yderligere talere på Afholdshotellet er refereret i Lemvig Folkeblad fredag, den 16. juni 1922.