Nimtofte by og sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Nimtofte by og sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen står på hjørnet, hvor Tøstrupvej og Ramtenvej støder sammen i 8581 Nimtofte.
GPS-koordinater (link): 56.408668 10.568025
Ved Nimtoftes håndværker- og borgerforenings 7-årige stiftelsesfest den 10. februar 1920 mindede formanden, lærer Hans Birkelund om, at netop denne dag var afstemningsdagen i I Zone. Han foreslog derfor, at sognets beboere rejste en genforeningssten på byens torv, hvilket fandt bred tilslutning.

Genforeningsstenen blev afsløret den 10. juli 1920.

Ved afsløringsfesten deltog sognets 2 dalevende veteraner, Rasmus Juul og Kr. Sloth.

Stenen er smykket med et dannebrog øverst, hvorunder der er indhugget:
GJENFORENINGEN
1920
Men aldrig kan et Folk forgaa
som ikke vil det selv
De sidste strofer er fra Valdemar Rørdams I sommersol og blæst.

Stenen stammer fra en ødelagt stendysse på gårdejer Thorvald Udengaards mark i Sønderskov.