Tranekær gods, Tranekær sogn, Langeland kommune

Genforeningssten i Tranekær gods, Tranekær sogn, Langeland kommune Genforeningsstenen står i Tovløkke Skov. Mellem ejendommene Botofte Strandvej nrr. 1 og 3, 5953 Tranekær går en skovvej ind, som følges 300 meter. Stenen står til venstre i rydningen.
Torsdag aften, den 22. juli 1920 blev genforeningsstenen i Tovløkke Skov afsløret i overværelse af næsten 1000 mennesker, som lensgreve F.L.V. Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær havde indbudt. Regnen umuliggjorde imidlertid opholdet i Tovløkke Skov, så festen måtte henlægges til gæstgivergården. Lensgreven indledte festlighederne med en tale om dansk sprog og åndsliv. Fru Skrumsager-Madsen, København talte om genforeningen og sluttede med en forsikring om, at de danske, som blev tilbage under fremmedherredømmet, var mere nationalt vågne end nogensinde tidligere. Pastor Dehn gav i sit foredrag en historisk skildring af sønderjydernes vanskelige kamp gennem tiderne.

Professor Martin Nyrup, København havde leveret tegningerne til stenens udsmykning.
Øverst på stenen - omgivet af en ring - er korsmærket indhugget og derunder indledningsordene til sønderjydernes valgoplæg.
Indskriften er sålydende:
SØNDERJYDER
NU ER DAGEN DER, VI VIL HJEM.
HVAD SLÆGTLED HAR TROET PAA,
FÆDRENE KÆMPET OG MØDRENE GRÆDT FOR,
HAABET,
DER HAR BAARET VORE SØNNER
OVER KRIG OG DØD,
SKAL NU GAA I OPFYLDELSE
AF SØNDERYDERNES
VALGOPRAAB
JANUAR 1920