Toreby by og sogn, Guldborgsund kommune

Genforeningssten i Toreby by og sogn, Guldborgsund kommune Genforeningsstenen står på en græsbeklædt trekant, hvor Skolevej munder ud i Gl. Landevej i 4891 Toreby.
GPS-koordinater (link): 54.754425 11.790569
Ved afsløringsfesten, mandag den 18. april 1921, var samtlige veteraner fra sognet festens hædersgæster. Festtalerne holdtes af højskoleforstander M.P. Schmidt, Nr. Ørslev Højskole og sognepræsten, S. Widding.

Sidstnævnte var også formand for det udvalg som stod for rejsningen af stenen, ligesom han er ophavsmand til teksten på stenen, der er indhugget med runelignende bogstaver:
MÆND OG KVINDER
AF THOREBY SOGN
REJSTE DENNE STEN
TIL MINDE OM
SØNDERJYLLANDS
GENFORENING
MED MODERLANDET
1920