Tarm by, Egvad sogn, Ringkøbing-Skjern kommune

Genforeningsmindet i Tarm, Ringkøbing-Skjern kommuneGenforeningsmindet står, hvor Stationsvej munder ud i Storegade i 6880 Tarm.
GPS-koordinater (link): 55.908882 8.521384 Oprindelige genforeningsmonument fra 1919 Det oprindelige genforeningsmonument var opmuret i gule sten med grønne glaserede teglsten, så det nuværende monument er ikke en nøjagtig kopi af det oprindelige.
Øverst skelnes årstallet 1919.
Oprindeligt var genforeningsmonumentet rejst ved  Tarm Realskole, nu Vestjysk Gymnasium i Tarm og blev der afsløret den 14. september 1919 - altså før genforeningen. Det var rektor, S. Madsen-Mygdal, der stod bag det imponerende monument. Det oprindelige monument blev udført af den tjekkiske kunstner Alois Max Kroupa, mens det nuværende er opført af Aage Jacobsen på grundlag en tegning fra ingeniør Thøgersen.
Bronzerelieffet illustrerer moderen, der omfavner sin hjemvendte søn (og ikke datter). De er flankeret af to adskilte egetræer i modsætning til to sammenvoksede egetræer, som var symbolet på Slesvig-Holsten's sammenhørighed. I venstre felt er Ribe Domkirke gengivet og i højre felt er Dybbøl Mølle gengivet. I den oprindelig udgave var øverst årstallet "1919".
I 1935 blev monumentet flyttet til vejkrydset Lønborgvej-Storegade, og i den forbindelse blev årstallet på bronzepladen rettet til "1920".
I 1967 blev mindet og relieffet sløjfet. Det blev senere fundet hos en skrothandler, så man lykkeligvis kunne genetablere mindet i 1971 i Forsøgshaven, men nu uden årstallet.
Heller ikke i 2001, da mindet blev flyttet til sin nuværende placering, blev det forsynet med årstal.
Teksten på de to linjer på bronzeplader er:
SØNDERJYLLAND
VUNDET
Ved monumentets fod ligger en sten, der blev tilføjet ved den sidste flytning af monumentet:
DET FØRSTE GENFORENINGSMINDE
REJST DEN 14.9.1919
SKÆNKET AF S. MADSEN MYGDAL
UDFØRT AF ALOIS MAX KROUPA
GENAFSLØRET DEN 17.8.1971


Poul Erik Strømø fortæller om bl.a. dette genforeningsmonument i en TV-udsendelse den 20. juli 2020 i TV Vestjylland.