Tandslet by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Tandslet by og sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står foran kirken, Mommarkvej nr. 254 i Neder Tandslet by, 6470 Sydals.
GPS-koordinater (link): 54.926101 9.967290
Genforeningsstenen i Tandslet blev afsløret lørdag, den 14. juni 1930 af rentier Andreas Christiansen, Tandslet. Sognepræsten R. Nielsen talte i forbindelse med afsløringen. Efter afsløringen gik de ca. 300 deltagere til forsamlingshuset, hvor hovedtalerne var pastor Hansen, Dybbøl og formanden for Danske Samfund, lærer Knud Hansen, Tandslet.

Teksten på stenen, forfattet af hjemstavnsdigteren Martin N. Hansen lyder sådan:
1920
Vor Tro har sejret, som det forjættes
da vi værged' med Ild og Id.
Det styrke Slægten i Dagens Strid
til Sten forvitrer og Skriften slettes!
Befrielsesaaret
1945
Efter befrielsen er nederste linjer tilføjet. Der er således tale om en såkaldt "dobbeltsten" som mindes to begivenheder.