Svenstrup by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Svenstrup by og sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står foran Svenstrup forsamlingshus, Nordborgvej 66 i Svenstrup, 6430 Nordborg.
GPS-koordinater (link): 55.027991 9.832118
Genforeningsstenen i Svenstrup blev afsløret den 15. juni 1930 af lærer Christensen, Sønderborg.

Gårdejer J. Skov, Skovgård har forfattet indskriften, hvor sidste linje er inspireret af de berømte ord, som blev udtalt i den prøjsiske Rigsdag:
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
1920
VI ER DANSKE OG VI VIL VEDBLIVE AT VÆRE DANSKE
Stenen blev fundet ved skovfogedboligen Nygaard i Statsskoven. Til trods for mange vanskeligheder med transporten af stenen til opstillingstedet blev det et triumftog, hvor samtlige beboere i byen fulgte transporten med fanebærer og musikkorps i spidsen af optoget.