Studenterforeningen, Københavns kommune

Mindetavle på den tidligere studenterforeningsbygning, Studiestræde 50, 1554  København V. Genforeningstavlen hænger på ejendommen Studiestræde 50
(tidligere Studenterforeningen), på tårnrundingen ud imod
H.C.Andersens Boulevard, 1554 København V.
GPS-koordinater (link): 55.677509 12.565610
Studenterforeningen fejrede 16. juli 1920 sin 100 års stiftelsesfest, og ved den lejlighed skænkede foreningen »To Løver« den jubilerende forening en mindetavle.
Mindetavlen er en rektangulær rødlig sandsten, hvis indskrift blev bestemt af »To Løver«s bestyrelse:
DA DANMARK ATTER BLEV STØRRE
DA EN DEL AF DET TABTE LAND
VANDTES TILBAGE
SATTE "TO LØVER"
VED STUDENTERFORENINGENs HUNDREDAARSFEST
I SOMMEREN M - C - M - X - X
ALLE TROFASTE SLESVIGERE TIL ÆRE
DETTE MINDE
Foreningen "To Løver" var i sin tid stiftet af bl.a. H.P. Hanssen. Se Johs. Vejlagers beretning herom.