Stevning by, Svenstrup sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Stevning by, Svenstrup sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står, hvor vejene Stevning Gade - Stevningnorvej - Sandvigvej - Ravnsbjergvej mødes i Stevning by, 6430 Nordborg.
GPS-koordinater (link): 55.004031 9.815806
Genforeningsstenen i Stevning blev overgivet til offentligheden ved en lille højtidelighed den 15. juni 1921. Ved den lejlighed udtalte sognerådsformanden H. Hansen: Denne sten har et dobbelt formål: at minde nulevende og kommende slægter om det store og lykkelige år 1920, og dernæst være et samlingsmærke, så vi i enighed kan samle os om at løse fremtidens nationale opgaver. Og jeg vil håbe, at det bag stenen stående smukke lindetræ, skænket af rentier Peter Hansen, vil slå dybe rødder i den frodige alsiske muld og hvert forår sprede sin grønne bladkrone over stenen og pladsen, så stenen til sene slægter kan tale sit tavse sprog og bringe fremtidens ungdom den lære, at det kan nytte at holde ud, og at retten dog altid til sidst sejrer over uretten.

Indskriften er:
GENFORENINGEN
1920
MOD 314 MOD 7
STEMTE VI OS HJEM
TIL DANMARK
Afstemningsresultatet vidner om, at Stevning var en af danskhedens faste borge på Als. Det hører nemlig med til historien, at der var rejst 8 stemmeberettigede sydfra - og det er nærliggende at tro, at det netop var de tilrejsende, der havde stemt imod at komme hjem til Danmark.

Stenen havde tidligere tjent som ledstolpe.