Skovby by, Lysabild sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Skovby by, Lysabild sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står ved vejkrydset Skovbyvej - Kegnæsvej, foran gadekæret i Skovby, 6470 Sydals.
GPS-koordinater (link): 54.883051 9.995172
Ved festen i anledning af årsdagen for afstemningen i Zone I i 1930 på Skovby kro vedtoges det at rejse en genforeningssten i byen. Et tremands udvalg med C.C. Lassen, Egegaard, som formand, fandt - efter at have set på forskellige sten - en halvanden meter høj granitsten i en gravhøj på en mark tilhørende gårdejer Christen Duus, Asserballe.

Søndag, den 1. juni 1930 blev genforeningsstenen i Skovby afsløret af folketingsmand Chr. E. Christensen, Asserballe, hvor der deltog en forsamling på ca. 300 mennesker under ustadigt vejrforhold med torden og regn. Chr. Christensen udtalte bl.a.: Vort folk har gennem alle tider rejst sten til minde om skelsættende historiske begivenheder. Også i disse år rejses der mange. De står, som stenen her, og minder om sønderjydernes udholdenhed i udlændighedsårene og vidner om vor store glæde over atter at tilhøre Danmark.

Indskriften på stenen er bestemt af udvalget og er sålydende:
DANSKE I SKOVBY
REJSTE STENEN
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
1920

På bagsiden af stenen er der indhugget et minde om Danmarks befrielse i 1945, hvorved stenen senere er blevet til den dobbeltsten, der mindes to begivenheder.