Skjern by (1), Ringkøbing-Skjern kommune

Genforeningssten i Skjern, Ringkøbing-Skjern kommune Genforeningsstenen står ved legepladsen i anlæg med indgang, hvor St. Nørgårdsvej munder ud i Fredensgade i 6900 Skjern.
GPS-koordinater (link): 55.944330 8.500336. Anlægget med genforeningsstenen i Skjern, Ringkøbing-Skjern kommune Anlægget med genforeningsstenen.
Den 9. juli 1921 blev genforeningsstenen i Skjern afsløret i overværelse af en tusindtallig menneskemængde. Skjernkredsens folketingsmand, indenrigsminister Sigurd Berg foretog afsløringen og holdt indvielsestalen.

Førstelærer Edsen Johansen forfattede ikke blot teksten, men leverede også tegningen til stenhuggeren:
Sønderjylland
1864 - 1920
De : faldne : Frænder
skal : Danmark : hædre.
De : løfted : Arven
fra : faldne : Fædre
Vor : tabte : Odel
er : atter : vundet.
Jeg : rækker : Kransen
af : Danmark : bundet
"Odel" betyder "arv af jordejendom" in casu:"Sønderjylland"

Stenen blev skænket af gårdejer Anders Johansen, Faster sogn, i hvis grusgrav den lå. Enkefru købmand Lauridsen skænkede en plads midt i byen, hvor mindet oprindeligt blev rejst. Pladsen blev indhegnet med tilhuggede granitsten, forbundet med jernstænger og beplantet med blomster og sirbuske. To år efter blev der samme sted rejst en mindesten for Sigurd Berg, der døde to dage efter afsløringen af genforeningsstenen. Genforeningsstenen og mindestenen for Sigurd Berg stod overfor hinanden indtil 1949, hvor genforeningsstenen blev flyttet til sin nuværende plads i anlægget, mens Berg-stenen blev flyttet i 1958 og igen i 1960 til sin nuværende plads på Bergs Plads. Ved disse flytninger ophørte den oprindelige samhørighed af de to minder - det skæbnefællesskab, der lå i, at afsløringen af genforeningsstenen blev Sigurd Bergs sidste officielle handling.

Poul Erik Strømø fortæller om bl.a. denne genforeningssten, dens historie og fortolkning af teksten i en TV-udsendelse den 20. juli 2020 i TV Vestjylland.