Skibet by og sogn, Vejle kommune

Genforeningssten i Skibet by og sogn, Vejle kommune Genforeningsstenen står ved kirkepladsen, vest for Skibet kirke, 7100 Vejle.
GPS-koordinater (link): 55.705187 9.440004
I forbindelse med sognepræst Ove Gyring's forflyttelse til nyt embede i Lysabild sogn på Als i 1921 blev der afholdt en afskedsfest. Ved denne lejlighed opfordrede Gyring sognets beboere til at rejse en genforeningsminde.

Den 15. juni 1922 blev genforeningsstenen ved Skibet kirke afsløret af sognefoged Chr. Christensen, Knabberup. Endvidere talte sognets tidligere og daværende præst, Ove Gyring resp. C.C. Wegener.

Øverst på stenen er der indhugget en vikingesnekke, som er modelleret af kunstner Elise Falk, født Hess, og derunder en af pastor Ove Gyring forfattet indskrift:
GUD
SKÆRMED
DANMARK I UFREDSAAR
OG
LÆGTE DETS DYBE HJERTESAAR
1914 * * * 1920
LOV HERREN OG GLEM IKKE ALLE
HANS VELGJERNINGER
Den 9 tons tunge sten blev gravet op af en mark i Nørre-Vilstrup Søndermark. I stenens betonfundament blev der indstøbt en blykapsel, indeholdende et dokument, skrevet på pergament af bygningsarkitekt Hess-Petersen, Vejle.