Sandvad by, Hvejsel sogn, Vejle kommune

Genforeningsstenen i Sandvad, Vejle kommuneGenforeningsstenen står overfor Sandvad Sognegård, Vongevej 48 i Sandvad, 8766 Nørre Snede.
GPS-koordinater (link): 55.806481 9.460703 Genforeningsanlægget i Sandvad, Vejle kommune Genforeningsanlægget i Sandvad.
Beboerne i Hvejsel sogn ønskede at rejse en genforeningssten, men om pladsen, hvor den skulle stå, var der en del uenighed. Nogle ønskede stenen rejst på et lille, trekantet stykke byjord i Hvejsel by, medens andre ville have den rejst ved Sandvad afholdshotel. Sidstnævnte sted - i dag rummer bygningen sognegården - blev vedtaget.

Søndag, den 13. august 1922 blev genforeningsstenen i Sandvad afsløret ved en fest.

Efter forslag af førstelærer Edsen Johansen, Jelling blev der under en opgående sol, indhugget et modificeret citat af Grundtvig fra sangen Jubelåret 1848:
Altid dog i tvende
Tusindaar
Danemark fik atter
Dag og Vaar
Altid dog til Guld blev
Frejas Taare
1864 - 1920
Stenen blev skænket af Hans Iversen, Bjerlev mark.