Roskilde købstad, Roskilde Domsogn, Roskilde kommune (1)

Genforeningssten i Roskilde købstad, Roskilde Domsogn, Roskilde kommune (1) Genforeningsstenen står til højre for stien, der løber fra Sankt Gertruds kilde (overfor ejendommen Frederiksborgvej 36) ind i Byparken, 4000 Roskilde.
GPS-koordinater (link): 55.646053 12.082864

Genforeningsstenen i Roskilde Bypark på sin oprindelige placering Genforeningsstenens oprindelige placering i Byparken.
(Billedet er fremskaffet af Tommy Hansen.)

Oprindelige placering af genforeningsstenen i Roskilde Bypark Genforeningsstenens oprindelige placering i Byparken ses tydeligt her.
(Billedet er fremskaffet af Jan Faith Rasmussen.)
Afsløringen af genforeningsstenen i Roskilde Bypark fandt sted den 31. oktober 1920.
Det berettedes i Berlingske Tidende dagen efter, at  Regimentsmusiken spillede nationale melodier. Derefter talte civildommer Buch om Sønderjylland og afleverede genforeningsstenen til borgmester Sørensen, der med tak modtog den på byens vegne.

I Roskilde Avis torsdag, den 13. februar 2020 har Per Steenholdt gennemgået stenens historie, herunder navnlig årsagen til, at en forkert beretning om stenen verserede i 90 år.

Det er fodstenen, som bærer indskriften:
SØNDERJYLLAND
1864 - 1920
Om genforeningsstenens historie berettede Tommy Hansen i Jul i Roskilde 2013:

Da Fru Benthine Lundberg, der i 1870 blev født Bentzen, og var bosiddende på Frederiksberg i 1950 fyldte 80 år, havde "Fødselsdags Avisen," som var en lokalavis på Frederiksberg. et interview med fruen, der gjorde meget ud af at fortælle, at hun var fra Roskilde, og var født på Sankt Jørgensbjerg og datter af en stenfisker, der hed Jens Bentzen.

Under samtalen kommer fruen ind på en kæmpesten på 3 tons, der under et gravearbejde i 1909 i Lavringe Å ved Osted, var dukket frem. De implicerede, der var på stedet, så sig ikke i stand til at fjerne den store sten, og engagerer derfor stenfiskeren fra Sankt Jørgensbjerg, der sammen med sin søn Einer, og dennes svogre Søren Jensen og Niels Olsen, med et "Treben" får bakset stenen op på en vogn, der forspændt med heste, under megen knirken og knagen fra vognens hjul, trækker den ind ad Ringstedvej gennem byen til torvet i Roskilde.

Den megen larm havde hidkaldt mange af byens borgere, der på torvet blev vidne til, at vognen var så medtaget, at den, da stenen omsider var læsset af, ikke kunne køre derfra.

Stenfiskeren fik 50 øre for stenen, medens vognmanden, der fik ødelagt sit køretøj, fik 10 kroner for transport af stenen.

Ude på Store Maglegård havde Hofjægermester Theodor Havsteen taget mange initiativer, og blandt andet var han samler af store sten. Disse var anbragt i haven, hvor de stod i en lang række, som soldater til en parade. Da nyheden om den store sten nåede ud på landet til Store Maglegård. erhvervede han stenen for 100 kroner, hvorefter den indgik i samlingen af sten i haven.

Da Byparken i perioden 1916 til 1920 blev anlagt, faldt dette sammen med genforeningen i Sønderjylland. hvor befolkningen den 10. februar 1920 stemte sig tilbage til Danmark, en afstemning. der blev markeret i hele landet.

En kreds af gode kræfter i Roskilde arbejdede på at få en mindesten om genforeningen placeret i Roskilde, og da en sten af passende størrelse ikke var ved hånden vidste man, at hofjægermesteren fra Store Maglegård, Theodor Havsteen, havde samlet en mængde større sten, der alle var opstillet i den store have på gården, og blandt dem var stenen, der for år tilbage var bragt til byen.

Måske efter opfordring. skænkede Theodor Havsteen, stenen til dette gode formål. og efter at stenen i et åremål havde stået i haven på Store Maglegård, blev stenen efterfølgende opsat på det højeste punkt i Byparken, hvor den stod omgivet af mindre sten, med udsigt til den daværende nabokommune Sankt Jørgensbjerg, med middelalderkirken fra år 1080 som et historisk midtpunkt. Til højre for stenen var der udsigt til havnen, med fjorden liggende i baggrunden.

I 1930 skete der en regulering af både Frederiksborgvej og Sankt Gertruds Kilde, og samtidig hermed blev den nuværende indgang til Byparken fra Frederiksborgvej anlagt. Efter mindre end 10 år på den prominente plads i Byparken, blev genforeningsstenen flyttet til den nuværende plads til højre for den nye indgang. hvor den siden ydmygt har stået til skue, godt tilgroet af det buskads der omgiver den. Måske står den og venter på sin renæssance, når der i 2020 sker en markering af 100 års dagen for genforeningen, og hvor den så nok træder ud af glemselen?

Dog gjorde fru Benthine Lundberg på Frederiksberg regning uden vært, da hun i interviewet fastslog, at stenen i Byparken var rejst til minde om hendes far stenfiskeren fra Sankt Jørgensbjerg Jens Bentzen, der med sin families hjælp fik bragt stenen fra Osted til Roskilde, hvor den efter en tur i haven på Store Maglegård, endte i den Bypark, der i 1916 af agent O.H.Schmeltz var givet til Roskilde by.