Ringkøbing by, Ringkøbing-Skjern kommune

Den tekstløse genforeningssten i Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Den tekstløse genforeningssten står i haven til Ringkøbing Museum, Herningvej 4, 6950 Ringkøbing.
GPS-koordinater (link): 56.088050 8.247266. Oversigtsbillede fra Ringkøbing Museums have Ringkøbing Museum med genforeningsstenen i haven. Historisk billede af genforeningsstenens oprindelige placering Genforeningsmindet var oprindeligt formet som en stendysse 1921 - 1960 og placeret på det nuværende hjørne af Nygade - I.C.Christensens Allé på det sted, hvor statuen af I.C. Christensen står.
Når der ingen tekst er på stenen og langt mindre genforeningsårstallet, kan man spørge, om stenen så overhovedet hører hjemme i en oversigt over Danmarks genforeningssten? Svaret er ja, da hensigten med stenen og de efterfølgende urealiserede planer om tekstning med relation til genforeningen ikke efterlader tvivl om, at den har været opfattet som et genforeningsminde.

Skjern Dagblad skrev den 8. juli 1920 med henblik på genforeningsdagen, den 9. juli 1920:
Afsløring af Genforeningsmærket har paa Grund af den knappe Frist ikke kunnet indgaa som et Led i Dagens Fest, men kommer senere som en Festlighed for sig selv.
Festudvalget haaber nu, at alle Byens Borgere hver især vil bidrage sit til, at Dagen helt ud bliver den Festdag, den bør være - en Dag, hvor al gammel Strid lægges til Side, en Dag, hvor vi alle gennemstrømmes af den samme Følelse - Glæden over, at vort nationale Haab endelig gik i Opfyldelse.


Den 15. juni 2021 blev en plade på stenen afsløret. På denne står der:
Ringkøbing Genforeningssten
Herunder hviler der en god idé af første sort:
Dens liv var meget kort,
for tidlig gik den bort.
                           Valdemar Lange


Det diskuteres stadigt, hvorledes en eventuel tekst skal lyde. I TV-udsendelsen den 20. juli 2020 gennemgår museumsinspektør Christian Ringskou de forskellige muligheder for en tekst til stenen.