Ørum by og sogn, Viborg kommune

Genforeningssten i Ørum by og sogn, Viborg kommune Genforeningsstenen står foran kirken overfor ejendommen Østergade nr. 32 i Ørum by, 8830 Tjele.
GPS-koordinater (link): 56.482413 9.630144
Den 15. juni 1925 blev genforeningsstenen i Ørum afsløret efter en gudstjeneste i kirken, hvor sognets tidligere præst, J.C. Nielsen, Tinglev prædikede og senere holdt afsløringstalen ud fra 1.ste Mosebog 28, 18, hvor det hedder: "Tidligt næste morgen tog Jakob den sten, han havde brugt som hovedgærde, rejste den som en stenstøtte og gød olie over den".

Øverst på stenen er indhugget et led til en indhegning (se tekstkilde) og nedenunder er den af lærer Laura Bjørn, Ørum forfattede indskrift:
1864
AARENE RANDT
BAANDENE BANDT
MODERSMAALET
SEJR VANDT
1920
I stenens sokkel er indstøbt en forseglet flaske indeholdende et dokument om historien omkring genforeningsstenen. Det hedder heri bl. a.: " ... Stenen er fundet og skænket af Gaardejer Chr. Overgaard, Hulbæk. Pladsen og Grunden af Købmand Valdemar Madsen, Ørum....
Gud bevare det genforenede Danmark helt og udelt!......Søren Levring
"