Nordborg by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Nordborg by og sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står i haven til Hotel Nørreherredhus - krydset Østerlundsvej og Mads Clausens Vej i 6430 Nordborg by.
GPS-koordinater (link): 55.053921 9.758907
I 1922 tog Nordborg Sangforening initiativet til at rejse en genforeningssten. Og med assistance af Nordborg Musikforening lod foreningen afholde et par koncerter, hvorved det nødvendige pengebeløb blev skaffet til veje, men der skulle gå seks år, inden stenen kunne blive afsløret den 9. juli 1928, hvor gårdejer Peter Grau, Pøl holdt afsløringstalen.

Rentier Nic. Frederiksen, Brandbøl stod for teksten, som på forsiden lyder således:
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
MED MODERLANDET
1920

STENEN STAAR
OG SLÆGTER MELDE
MAGT EJ MER
FOR RET SKAL GÆLDE
Verset er næsten enslydende med indskriften på genforeningsstenene i Vester Sottrup, Sønderborg kommune og Christianshøj, Bornholm kommune, der var blevet rejst i 1921.

På bagsiden står der:
SANGFORENINGEN OG DANSKE BEBOERE
LOD STENEN REJSE
Stenen stammer fra forstranden ved Pøl. Stranden var så blød, at man var nødt til at vente i flere år på frost, som kunne gøre jorden hård. Det var forudsætningen for, at transporten af den meget store sten kunne lykkes. Det er forklaringen på, at der gik seks år fra beslutning til rejsning.