Løgumgårde by, Nørre Løgum sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Løgumgårde, Tønder kommune Genforeningsstenen står ved det hjørne af kirkegårdsmuren, hvor Sognegade munder ud i Nørregade, Løgumgårde,
6540 Løgumkloster.
GPS-koordinater (link): 55.075910 8.930407
Den 5. maj 1924 blev genforeningsstenen i Løgumgårde afsløret af pastor J.C. Nielsen, Tinglev, der også holdt afsløringstalen. Deltagerne samledes derefter i Løgumgaarde Efterskoles gymnastiksal, hvor hovedtalen blev holdt af den senere kommissionspræsident i Folkeforbundet, medlem af Folketinget og senere Landstinget, Holger Aksel Olaf Andersen.

På den meget ujævne overflade af stenen lyder teksten:
MINDE
OM
GENFORENINGEN
1920