Kølstrup by og sogn, Kerteminde kommune

Genforeningssten i Kølstrup, Kerteminde kommubne Genforeningsstenen står sydvest for kirken, hvor Kølstrup Bygade munder ud i Ulriksholmsvej, 5300 Kerteminde.
GPS-koordinater (link): 55.424969 10.582389 Mindesiden for Poul Bagger på genforeningsstenen i Kølstrup, Kerteminde kommune Mindesiden for Bagger. Mindeside for Møller på genforeningsstenen i Kølstrup, Kerteminde kommune Mindesiden for Møller.
Genforeningsstenen i Kølstrup blev afsløret den 5. september 1920. Der er tale om en "trilobit-mindesten", der minder om tre begivenheder. Sognets daværende præst, dr. phil. Arne Møller har forfattet indskrifterne.
På forsiden:
GENFORENINGS
AARET
1920
MANDEMOD
TROFASTHED
DANMARKS LYKKE
På siden mod kirken:
POUL BAGGER
PRÆST I KØLSTRUP
3 NOVEMBER 1659
På modsatte side:
ERIK
HØIER MØLLER
EN GAMMEL FELTPRÆST
1850 OG 64
Poul Bagger løb den pågældende nat til Kerteminde for at give det danske militær oplysning om den svenske styrke, der stod ved Ulriksholm, nær ved Kølstrup præstegård. Som følge heraf lagde svenskerne hans præstegård i ruiner.

Erik Høier Møller var feltpræst i begge krige og tillige forfatter.