Købemhavns Museum, Københavns kommune

Mindetavle i Københavns Museun, Stormgade 18, Københavns Kommune
Mindetavlen hænger inde i opgangen til Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V.
GPS-koordinater (link): 55.674447 12.572808
Øverst er mindetavlen prydet med de slesvigske løver.
Teksten, opmalet i guld med håndskrifts-versaler, lyder:
SØNDERJYDER, NU ER
DAGEN DER, VI VIL HJEM!
HVAD SLÆGTHED HAR TROET
PAA, FÆDRENE KÆMPET OG
MØDRENE GRÆDT FOR, HAA-
BET HAR BAARET VORE
SØNNER OVER KRIG OG DØD,
SKAL NU GAA I OPFYLDELSE.
(AF SØNDERJYDERNES
VALGOPRAAB JANUAR 1920)