Karise by og sogn, Faxe kommune (1)

Genforeningssten i Karise by og sogn, Faxe kommune (1) En genforeningssten i Karise står i et anlæg øst for parkeringspladsen til kirken i 4653 Karise.
GPS-koordinater (link): 55.306301 12.209707 Bagsidenn af genforeiningsstenen Karise 1 Østsiden af genforeningsstenen.
Denne genforeningssten, som er den ene af to i Karise, blev afsløret den dag, da Sønderjylland administrativt blev en del af Kongeriget, nemlig den 15. juni 1920. Afsløringen foretoges af provst Petersen, Karise.

Oprindelig blev stenen rejst i den sydlige udkant af Karise Tokkeskov, hvor vejen fører mod øst til Karisegård. Den blev oprindeligt rejst af selskabet "De danske Forsvarsbrødre for Karise og Alslev Sogne". Den blev flyttet til sin nuværende placering i 1993.

Billedhugger P.Petersen, Karise har udsmykket stenen, medens forfatterinden Gyrithe Lemche har forfattet indskriften, hvor der på forsiden står:
FOR
GENFORENINGEN
1864 - 15 JUNI - 1920.
LANG ER RETFÆRDSVEJEN.
URETS NAADEFRIST
DE SOM SAMMEN HØRER
SAMLES DOG TILSIDST
På bagsiden er øverst indhugget et dannebrog og nedenunder refererer teksten til afsløringsdagen, som også er Valdemarsdag:
1219 - 15. JUNI - 1919
BÆRER DETTE MÆRKE HØJT
SAA SKAL I SEJRE
Gyrithe Lemche har desuden forfattet indskriften til genforeningssten i henholdsvis Sorgenfri Slotshave, Lyngby kommune og Bøge Bakker, Brovst, Jammerbugt kommune.