Hundslund by og sogn, Odder kommune

Genforeningssten i Hundslund by og sogn, Odder kommune Genforeningsstenen står i et anlæg mellem kirkegårdsmuren og administrationsbygningen, Landevej 5 i 8350 Hundslund.
GPS-koordinater (link): 55.914769 10.048497
Grundlovsdag 1928 blev genforeningsstenen i Hundslund afsløret af to 88-årige veteraner, Jens Peter Nielsen og Steffen Holm.

Sognepræsten, N. Kragh havde forfattet indskriften, idet sidste linje er Hans Krügers berømte ord i den prøjsiske rigsdag:
1920
I TUSIND AAR EJ HJÆRTEBAANDET BRAST
SKØNT FJENDEHAAND DET VILDE SØNDERRIVE
SAA LAD DET DA I DANMARKS LAND STAA FAST:
VI DANSKE ER OG DANSKE FORBLIVE!
--------
Stenen havde tjent som trappesten i en gård på Torup Mark, tilhørende Peter Andersen.

Stenen blev oprindeligt rejst ved Hundslund gamle præstegård, hvor præstegårdsladen havde ligget. Dengang var der to mindre sten henholdsvis til venstre og til højre for hovedstenen. På dem var indhugget årstallene for de slesvigske krige: "1848" og "1864".

Tanken om at rejse en genforeningssten fremkom ved en fest i 1927 for den hundredeårige Lars Andersen, Oldrup, veteran fra Isted!