Guderup by, Egen sogn, Sønderborg kommune

Genforeningssten i Guderup by, Egen sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står i krydset Søndergade og Østergade på den tidligere stationsplads i Guderup by, 6430 Nordborg.
GPS-koordinater (link): 54.990062 9.864876
Den 15. juni 1921 blev genforeningsstenen i Guderup afsløret af overlærer Ravn, Nordborg.

I en indhugget, tavleformet flade står inskriptionen:
DENNE STEN REJSTE
EGEN SOGNS BEBOERE
TIL MINDE OM AT VI DEN
10.2.1920 STEMTE OS
HJEM TIL DANMARK
MED 1030 DANSKE MOD
50 TYSKE STEMMER
Ligesom i andre sogne med et overvældende dansk flertal, har man her gengivet afstemningsresultatet.

Agent Jørgen Nielsen, Guderup og gårdejer Moos, Stolbro var initiativtagere til rejsning af stenen, som blev hentet fra et markdige, tilhørende gårdejer Johannes Jacobsen, Dyndved.