Gråsten by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningsstenen i Gråsten, Sønderborg kommuneGenforeningsstenen står, hvor Feldstedvej munder ud i Slotsbakken i 6300 Gråsten, hvor der også er mindesten for
Kong Frederik den Niende og Dronning Ingrid.
GPS-koordinater (link): 54.926685 9.598742 Bagside af genforeningsstenen i Gråsten, Sønderborg kommune Bagsiden af genforeningsstenen i Gråsten.
Den 15. juni 1930 blev genforeningsstenen i Gråsten afsløret af bankdirektør O. Paasch.

Dr. med Hans Storm fremsagde en selvforfattet prolog, der begyndte således: Vi rejser denne sten, hvor veje møder veje, vi giver den en sommerdag til fjerne slægters eje..... Han har tillige forfattet indskriften, der på forsiden lyder sådan:
15. JUNI 1920
TROSKAB BANDT
VILJE VANDT
På bagsiden lyder teksten:
REJST
DEN 15. 6. 1930
På den lokalitet, hvor stenen står i dag, blev den i sin tid gravet op i forbindelse med vejarbejder på stedet.