Brovst by og sogn, Jammerbugt kommune (2)

Genforeningssten i  Brovst by og sogn, Jammerbugt kommune (2) Genforeningsstenen står på Brovst kirkegård, Kirkegade nr. 75 - nord for indgangen til kirkegården, 9460 Brovst.
GPS-koordinater (link): 57.089529 9.527659
Der er tale om en såkaldt dobbeltsten, der tjener som minde for 2 forhold: Et minde for de fra sognet, der var faldet i de slesvigske krige, og et minde for genforeningen, som er vestsiden af stenen. Det indhuggede vers er skrevet af forfatteren Mads Nielsen (1879 - 1984):
DE FALDT SOM KORN I SLESVIGS JORD
MEN TROSKAB ER EN SÆD DER GROR
OG DEN BAR FRUGT DET HJEMKOMSTAAR
DA GLÆDEN KOM TIL DANMARKS GAARD
1920
Østsiden af stenen indleder med linjerne:
MINDE
OM
DE I KRIGENE 1848-50 OG 1864
FRA BROVST SOGN FALDNE
Nedenunder er navnene på 11 faldne indhugget.
Det var Brovst Menighedsråd, som foranledigede mindet rejst. Efter sagnet er stenen kastet af trolden på Gjøl Bjerg for at knuse kirken. Stenen - kaldet Troldstenen - har før den fandt sin nuværende anvendelse stået på kirkegården i mands minde.