Bovrup by, Varnæs sogn, Aabenraa kommune

Genforeningsstenen i Bovrup, Aabenraa kommune Genforeningsstenen står midt i Bovrup by, hvor
Varnæsvej munder ud i Åbenrå-Sønderborg-vejen,
Bovrup by, 6200 Aabenraa.
GPS-koordinater (link): 54.995945 9.582589 Genforeningsstenen i Bovrup, Aabenraa kommune Anlægget i Bovrup med genforeningsstenen.
Tiårsdagen for genforeningen, søndag den 15. juni 1930 blev genforeningsstenen i Bovrup afsløret af sognets sidstlevende veteran, den 88-årige snedker Peter Petersen.
De fire øverste verslinjer på forsiden er forfattet af købmand Hans Chr. Petersen, Bovrup, og de to nederste linjer er fra Grundtvigs Den signede dag :
Befriet fra halvtreds
Aars Men
vi Danske rejste
denne Sten
for Frihed Fred og Ret
en Tolk
Gud signe Danmarks
Land og Folk
Altid det dages dog paa ny
hvor Hjerterne Morgen vente
På venstre side er indhugget:
1864 - 1920
På højre side er teksten:
Mindet rejst af danske
Mænd og Kvinder i Bovrup
1930
Om aftenen fortsatte festlighederne, hvor hovedtaler var læge Fritz Clausen, Bovrup - den senere nazi-fører.