Øster Starup Præstegård, Vejle kommune
I 1920 blev der rejst en stenhøj med genforeningssten i den daværende præstegårdshave.
Ifølge leder af Øster Starup Lokalhistorisk Arkiv, Svend-Erik Warming Hansen, var mindet formentlig allerede i 1944 forsvundet. Præstegården brændte den 14. marts 1958, og en ny præstebolig blev opført andetsteds. En ny gård blev opført på den gamle præstegårds område, i dag kaldet "Svanholm" ved Fredstedvej. Gården bortforpagter menighedsrådet.
Senest i 2007/08 har lokale kræfter forsøgt at opspore genforeningsmindet (og det der var i Fredsted), men uden held.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Sognepræst A. M. Baarris, Øster-Starup, lod i 1920 i sin have bygge en stenhøj af gamle syldsten fra præstegården, og som afslutning på højen rejstes der øverst en sten med plan forside, i hvilken der ind­ huggedes årstallet:

1920

Nogen egentlig afsløring blev der ikke afholdt, men 8. juli 1920 holdtes der i præstegårdshaven en større genforeningsfest, og ved den lejlighed gjorde pastor Baarris opmærksom på det rejste private, fordringsløse genforenings-mindesmærke, der tænktes overdraget til præsteembedet