Sten i Vinkel by, Højslev sogn, Skive kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Som eksempel på, hvor langt ud og dybt ned i folkesindet den lykke, der timedes vort folk i 1920, er gået, kan nævnes, at en stor knægt i Vinkel ved Skive, der nu er en kendt pædagog, i sin barnehave rejste en ret stor sten, på hvilken han med cykellak malede årstallene: 1864-1920.

I al sin rørende primitivitet er dette minde vel ret beset et af de mest umiddelbare genforeningsmindesmærker, vi har.