Træet i Vester Hassing, Aalborg kommune kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Midt i Vester Hasing by lod fhv. kroejer Carl Ottesen under festlige former plante et egetræ til minde om genforeningen. Og om aftenen afholdtes der en genforeningsfest på kroen.