Træer i Vallekilde højskoles have, Odsherred kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

I Vallekilde Højskoles have blev der genforeningsdagen 9. juli 1920 plantet to træer til minde om genforeningen. Da kirkeklokkerne kl. 11 ringede højtideligheden ind, samledes højskolens elever, de nærmeste naboer og skolens inden- og udenlandske gæster i haven for at plante de to træer til minde om Danmarks glædesdag.

Højskoleforstander Poul Hansen var til genforeningsfest i Sønderjylland, så han ikke personlig kunne plante træerne, men hans broder, Niels Hansen ,,Hytten", plantede det ene, og en ung pige fra Flensborg plantede med gråd på kind det andet. Niels Hansen udtalte derefter: Det er gammel skik ved store lejligheder enten at rejse en sten eller plante et træ til minde derom. Jeg holder mest af den sidste måde, da træet er det levende, som stadig sænker sin rod dybere ned i jorden og udfolder sin top mod det høje som et skønt billede på menneskelivet. Det ene træ planter vi for de danske i Mellemslesvig; og som vi venter, at disse to træers kroner en gang vil vokse sig sammen, sådan ønsker vi, danske i første og andet bælte må vokse sig nærmere og nærmere sammen - trods den adskillende rigsgrænse - og en gang nå til at føle sig som en levende enhed.

Oberst Melander fra Stockholm bragte derefter en hilsen og lykønskning fra sine landsmænd, der, hvor uenige de kunne være om alt andet, dog alle uden undtagelse var jublende glade over den lykke, der var blevet Danmark tildelt, og mindede dernæst om de mange svenske frivillige, der havde stillet sig ved danskernes side i 1864.

Højtideligheden sluttede med afsyngelsen af Kongernes Konge.