Træet i (Øster) Tveden by, Hellevad sogn, Brønderslev kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Gårdejer C. J. Tveden i Øster-Tveden plantede i 1920 i en af gårdens plæner en eg, hentet fra et til gården hørende egekrat, og kaldte træet : Genforenings-egen.