Træet i Tulstrup, Aarhus kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Sognets daværende præst, L. P. Madsen, Alling, plantede i foråret 1920 et egetræ på kirkegården, og ved festgudstjenesten på genforeningsdagen 9. juli 1920 samledes deltagerne omkring det med dannebrogsfarvede bånd pyntede træ, hvor præsten talte om genforeningen, og forskellige fædrelandssange blev afsunget.