Lysestager i Heldum og Tørring kirker, Lemvig kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

I embedsbogen, Liber daticus, for Tørring og Heldum findes følgende

"Juledag 1921 blev der hensat en syvarmet Lysestage på Tørring og Heldum Kirkers Altre. Stagerne bærer Indskriften:

GUD TIL ÆRE
TIL MINDE OM GENFORENINGEN 15-6-1920

De er af Menighedsrådet indkøbt for overskuddet fra Genforeningsfesten 9. juli 1920 i Tørring Præstegårdshave og skal pryde Kirkernes Altre som et synligt Vidnesbyrd om Menighedens Taknemmelighed for Guds Nåde mod vort Fædreland."