Træet i Toderup, Særslev sogn, Kalundborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På genforeningsdagen ønskede lærer R. Andersen, Toderup skole, at samle børnene til en lille højtidelighed, ved hvilken lejlighed der på skolepladsen blev plantet et lindetræ, som et groende minde om glæden over, at et 56-årigt håb nu var opfyldt.