Lysestage i Svallerup kirke, Kalundborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Til genforeningsgudstjenesten i Svallerup kirke skænkede Proprietær Hostrup-Schultz, Strandgård, en 7-armet lysestage i taknemmelighed over den lykke, der med genforeningen timedes det danske folk.

Lysestagen, der er af malm, har sin plads på kirkens alter.