Flagstang i Støvring, Randers kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

I et lille anlæg ved et vejsving i Støvring by har beboerne rejst en flagstang, hvorpå flaget hejstes første gang 9. juli 1920. Sognets tre dalevende veteraner, Peder Østergård, Johannes Pedersen og Peder Boldsen, overværede flaghejsningen, medens skolebørnene sang: Hil dig, vor fane!

På flagdugen er med silke broderet: 1864-1920.