Træet i Spentrup, Randers kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Midt i Spentrup by, antagelig på det gamle bystævne, plantede beboerne genforeningsdagen 1920 et lindetræ samtidig med afholdelse af en større festlighed, der havde samlet alle sognets beboere, for hvem det blev en uforglemmelig højtidsstund.