Mindetavle i Sønderbæk kirke, Randers kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Sognepræst A. G. Dahl, Sønderbæk tog i 1920 initiativet til, at der i kirkeskibets nordvæg ved siden af indgangsdøren indmuredes en marmorplade med en af sognepræsten forfattet indskrift:

MINDE OM
SØNDERJYLLANDS GENFORENING MED DANMARK
1864 - 1920
GUDS FRED MED DE DØDE DER STRED FOR VOR SAG
GUD SIGNED VORT FOLK I DETS GRYENDE DAG
HAN HØRTE VOR BØN GENNEM SORGTUNGE AAR
HAN HELED VORT FÆDRELANDS BLØDENDE SAAR

Ungdommen i Sønderbæk bekostede tavlen, der er omfattet af en egetræsramme, opsat. Den afsløredes 15. juni 1921 som afslutning på en festgudstjeneste, hvor Pastor A. G. Dahl prædikede.