Flagmast i Slangerup, Frederikssund kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Som et led i genforeningsdagens festlighed indviedes i Slangerup en af Borgerforeningen rejst flagmast. Det er en mersstang, tegnet af arkitekt Mandrup-Poulsen, Ringsted, medens arbejdet er udført af lokale håndværkere. Den er 18 meter høj, og rejst i det kommunale anlæg på kirketorvet. På flagmasten er fæstnet et hamret kobberskjold med gengivelse af Slangerup byvåben. (Byen var købstad fra ca. 1100 til 1809.)

I skjoldets rand står:

GENFORENINGEN 1920

Skjoldet er tegnet af nu afdøde lærer A. E. Nielsen, Slangerup, og skænket af bysognets kvinder, der også har givet flaget.

lndvielsen af flagmasten skete efter festgudstjenesten i kirken, hvor dagens særlige lokalbegivenhed var, at der forud for gudstjenesten blev ringet med den største af kirkens tre klokker, som ellers ikke benyttes mere af frygt for, at kirketårnet skal revne ved de stærke lydsvingninger.