Mindetræer i Skævinge, Hillerød kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Skævinge Borgerforening plantede genforeningsdagen et lindetræ i byens gadejord som et groende minde om glædesdagen.

Plantningen foretoges af foreningens bestyrelse, uden at der afholdtes nogen særlig fest eller højtidelighed i den anledning.

Samme dag plantede sognets daværende præst, N. 0. West, et egetræ i præstegårdshaven som et udtryk for sin glæde over sønderjydernes hjemkomst.