Flagstang i Sinding, Silkeborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På Sinding kirkegård blev der af menigheden på menighedsrådets foranstaltning rejst en flagstang, hvor flaget hejstes genforeningsdagen 1920, og hvor der i øvrigt flages på de nationale og kirkelige festdage.