Mindet i Sigersted kirke, Ringsted kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På Sigersted kirkeskibs nordre væg findes der et genforeningmindesmærke, som er både smukt og ejendommeligt.

25. marts 1865 var der i kirken afsløret en marmortavle over fire i 1864 faldne soldater fra sognet. Tavlen, der var udført af den slesvigske billedhugger Kleving, var dog uskøn, som den uden indfatning var opsat på kirkens væg. Og ved en indsamling blandt sognets beboere blev der i 1920 bekostet en ramme, udført i stukkatur og med det sønderjyske våbenskjold samt årstallene, da vi tabte, og da vi fik Sønderjylland tilbage:

1864 - 1920

Ved festgudstjenesten på genforeningsdagen, 9. juli 1920, fandt afsløringen sted. Og for sognets beboere, der alle deltog i festgudstjenesten, blev det et af de højtideligste og skønneste øjeblikke, de har oplevet - særlig for enken efter den i 1864 først faldne danske soldat (Mysunde 2. februar), Ole Jørgensen, Sigersted. Hun døde 10. november 1925.

Afsløringen foretoges af sognepræsten, P. Severinsen, Bringstrup, hvis tales tekst var: Fremtid gro af dyre minder.