Flagstang i Sejling, Silkeborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Daværende sognepræst i Sejling, J. C. Lundøe, foranledigede, at menigheden i Sejling rejste en flagstang på kirkegården, hvor flaget hejstes første gang genforeningsdagen 1920, og ved gudstjenesten den følgende søndag var der i den anledning en lille højtidelighed, hvor bl. a. sangen: Kongernes Konge blev afsunget.