Orglet i Ryslinge kirke, Faaborg-Midtfyn kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

I Ryslinge sognekirke er der som minde om genforeningen bygget et orgel, hvortil sognets beboere har ydet frivillige bidrag.

Orglet, der er bygget af M. Sørensen, Horsens, er opstillet over kirkens hovedindgangsdør fra våbenhuset og bærer indskriften:

HERREN : HAR : GIORT : STORE : TING : IMOD OS :
VI : BLEV : GLADE.
DE : SOM : SAAR : MED : GRAAD : SKAL : HØSTE MED
: FRYDESANG. Salme 126.
BYGGET : TIL : GUDS : ÆRE : OG : TIL : MINDE : OM :
GENFORENINGEN : 1920.

Pastor Hjort, dengang Ryslinge, har bestemt indskriften, som konservator N. Termansen ved Nationalmuseet har leveret tegning til såvel som til dekorationerne.

Under indskriften er på orglets forside opstillet de 12 Apostelfigurer, skåret i Claus Bergs stil, fra en senkatolsk fløjaltertavle, som kirken tidligere har ejet. De blev istandsatte i Nationalmuseet, og udgifterne til dels afholdt af en enkelt mand fra menigheden.

Der blev første gang spillet på orglet den 21. februar 1920; men den egentlige indvielse skete først efter genforeningen, da pastor Hjort genforeningsdagen var i Sønderjylland, hvorfor indvielsen blev udskudt til søndag den 18. juli 1920.