Mindesmærke på Poulholm mark, Blære sogn, Vesthimmerland kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På Poulholms mark findes et endnu ikke fuldført genforeningsmindesmærke. Markens ejer, proprietær 0. F. Spliid, har på en gammel gravhøj plantet et egetræ, som imidlertid gennem flere år stod sygt og truede med helt at visne, hvorfor mindesmærket er ufuldført. Men da træet imidlertid siden sommeren 1931 har stået kraftigt og godt, vil mindesmærket ved lejlighed blive fuldført. Proprietærens to store drenge, der var med at plante træet i 1920, og som nu er voksne, er indforståede med, at arbejdet skal fuldføres, så de vil, om nødvendigt, tage faderens ufuldførte gerning op.

Den gamle dæksten fra den forlængst forstyrrede gravhøj er opbevaret, og det er meningen under egetræet på højens top at rejse en stendysse og i den gamle dæksten lade indhugge:

FØR DÆKKEDE DU KÆMPEBEN,
NU STAAR DU SOM BAUTASTEN
GENFORENINGEN
15-6-1920