Ørbæk-medaljen, Nyborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Ved genforeningen blev der i Ørbæk kirke, som overalt i landet, holdt takkegudstjeneste, og om eftermiddagen holdtes der i godsejer Langes have på Ørbæklund en stor genforenings- og folkefest, hvis lige ikke har været set i Ørbæk. Der var flag-allé gennem hele byen og op gennem haven til festpladsen, hvor der, efter taler af højskolelærer Højlund, Ryslinge, og maskinfabrikant C. Nielsen, Ørbæk, sidstnævnte talte for de tilstedeværende indbudte veteraner, blev fremvist forskellige sønderjyske tableauer under ledelse af fru Skrumsager­Petersen, Ørbæk. Så godt som alle sognets beboere var mødt for også på den måde at vise deres taknemmelighed over genforeningen med, hvad der var dansk syd for Kongeåen.

Maskinfabrikant Carl Nielsen ønskede imidlertid, at genforeningen og den smukke fest i Ørbæk skulle fæstnes i et synligt og varigt minde, men rejse en sten eller plante et træ syntes han var så almindeligt, og da han var ejer af en stor og værdifuld mønt- og medaljesamling, lå den tanke nær, at her var anledning til at lade præge en erindringsmedalje. C. Nielsen tegnede derfor en sådan medalje og bestilte et møntstempel til 125 kr., som stadig er i fabrikantens besiddelse, og lod derefter sølvvarefabrikant Ernst i Assens præge medaljerne i sølv, bronze og tin. Der indløb mange bestillinger, særlig fra Ørbæk sogn, hvor der i hvert hjem ligger en eller flere medaljer. På den kongelige mønt- og medaljesamling er der opbevaret tre eksemplarer - en af hver metalart.

Medaljerne, hvis diameter er 3 cm, bærer indskriften:

SØNDERJYLLAND
VELKOMMEN HJEM
TIL DANMARK

På den anden side:

ØRBÆK SOGNS
GENFORENINGSFEST
9de JULI 1920