Træet i Melby, Halsnæs kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

9. juli 1920, genforeningsdagen, lod Melby Turist- og Naturfredningsforening plante et lindetræ til minde om gyldenåret, der randt af tunge trængselsår.

Træet blev plantet på en trekant midt i byen, hvor vejen fra Evetofte deler sig efter Tollerup og Asserbo.

De unge mænd fra sognets gårde mødte om morgenen med graveredskaber for i fællesskab at reolgrave pladsen og opsætte stakit til værn for træet i de første år. Senere, når træet er tilstrækkelig modstandsdygtigt, er det planen at borttage stakittet og lægge større natursten i en kreds omkring mindetræet, så det hele får udseende af et middelalderligt bystævne.

Foreningens daværende formand, nu afdøde kgl. skovfoged P. Jensen, plantede træet, medens den tidligere formand, lærer K. A. Tupet, nu Hagested skole ved Mårsø, udtalte ønsket om, at træet måtte vokse og stå som et minde om genforeningen med den fraskilte landsdel.

Derefter afholdtes en festlighed i forsamlingshuset, hvor lærer K. A. Tupet og sognepræsten talte.