Mindetræet i Marstal, Ærø kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

På genforeningsdagen i 1920 blev der som et levende og groende minde om glædesdagen af Marstal byråd plantet et egetræ på Marstal havneplads.