Tavlen i Kirke Hyllinge kirke, Lejre kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

I Kirke Hyllinge kirke er ophængt en ege-mindetavle, udført af snedker N. Chr. Nielsen, Roskilde. Tavlen bærer indskriften:

TAK TIL DEM, DER FALDT,
OG TAK TIL DEM, DER KOM TILBAGE
EN MINDETAVLE FRA HYLLINGE SOGNS BEBOERE
1848-50 • 1864-1920

Under festgudstjenesten på genforeningsdagen afsløredes mindetavlen af sognets daværende præst, og om eftermiddagen samledes sognets beboere til mindefest, hvor forpagter Villemoes Eliasen, Fårevejle, gav en skildring af sønderjydernes nationale kamp og mindedes deres førere, hvis navne med hæder er indskrevet i vor historie. Senere talte pastor Bjørndal, og lærer Petersen dirigerede et sangkor.