Træet i Jorløse, Kalundborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Ved siden af mindestenen for stavnsbåndets løsning blev der i Jørløse Præstegårdshave plantet en minde-eg i forbindelse med en større genforeningsfest, hvor pastor Jersin og lærer Black talte.